,

გლუკომეტრის ფირფიტები Auto©


გლუკომეტრის ფირფიტები (ჩხირები)
50 ცალი (2 x 25 ცალი)

40.00